אני מעוניינ/ת לקבל עדכונים במייל

ארגז כלים

שרותי דרך וגרירה

שלמה SIXT מוקד שרות 24 שעות ביממה - 8808*
דרכים מוקד שרות 24 שעות ביממה - 2008*
שגריר מוקד שרות 24 שעות ביממה - 8888*
מוקד אילון CALL מוקד שרות 24 שעות ביממה - 6677*

שרות תיקון שמשות

שירותי הזיגוג יינתנו למבוטחים בהתאם לרכישת כיסוי בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד. בכל מקרה, יפנה המבוטח לאחת מתחנות השירות הקרובות למקום הימצאו על מנת לקבל שירות בהתאם לתנאי כתב השירות של החברה.

א.א. גלס 1-800-404-505
אילן זגגות 03-56-101-01, 03-56-189-96
איילון כל 6679*

מוקדי חירום לדירה

תיקון נזקי צנרת

שירות תיקונים למוצרי חשמל

השירות עפ"י הרחבה זו יינתן על ידי מעבדות השירות והוא תקף רק אם הוא נרכש מתחילת הפוליסה ולא באמצע תקופת ביטוח. סעיף זה יכסה נזקים שנגרמו למכשירים חשמליים או מתקנים חשמליים בבית של המבוטח.

לרשימת מכשירים ותנאיי כיסוי נא לפנות לכתבי השירות של חברות הביטוח: מעבדות פל למבוטחי חברת: כלל טלפון: 1-800-221-808 אמינות אקספרס למבוטחי חברות: הפניקס, טלפון: 1-700-70-71-71 פמיפרימיום– 03-6588183

בדיקות מיגון לרכב

איתורן 1-800-27-22-22
רב-בריח 1-800-350-555
פוינטר 1-800-285-050
סייף קאר 03-931-0058
יוזב מוקד מיגון ארצי 1-800-301-011

רופאים בהסדר -טפסים להורדה