אני מעוניינ/ת לקבל עדכונים במייל

תעריפון שירותים

מבוטח/ת נכבד/ה

מבוטח/ת נכבד/ה לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח, באמצעות מוקדי שירות הלקוחות. לקוחות שלנו, שעורכים ביטוחים ב- 5 שנים ויותר בענפי ביטוח שונים, יזכו בהנחות שבין 50% מעלות השירות ועד כדי ביטול חלק מהדמי טיפול הנ"ל לחלוטין. דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס האשראי שברשותכם.
הזמנת השירות דרך משרדנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב, הכולל: ניתוח צרכים, הסבר הכוונה, מעקב ביצוע, מענה טלפוני אישי ועדכונים שוטפים. דמי השרות יגבו באמצעות כרטיס אשראי.
 
אלמנטרי דמי טיפול (כולל מע"מ)
העתקי פוליסה - הנפקת העתק פוליסה ומשלוח פוליסה שכבר הועבר העתק שלה בעבר
₪ 75
קבלת פוליסות לטיפולינו ללא ביצוע שינויים – מינוי סוכן בלבד
ללא עלות
תוספת עבור שדרוגים, תיקונים ושינויים בפוליסה הקיימת שעוברת לטיפול
₪ 300
החלפת רכב ושינוי נהגים במינוי שירותי רכב(גרירה, שמשות, רכב חלופי וכו').
₪ 150
הוצאת אישור עבר ביטוחי לרכב עבור מבוטחים שעוזבים
₪ 150
טיפול בתביעות של תובעים שהם צד ג'
₪ 500
החתמה על אישור קיום ביטוחים בביטוחי עסקים – מעבר לעדכון אחד בשנה (בחידוש או בעריכת פוליסה חדשה)
₪ 200

טיפול בתביעות ביטוח כנגד פוליסה שלא נרכשה דרכנו:

פתיחת תיק ואיסוף חומר ניהול מו"מ מול חב' הביטוח - לא טיפול משפטי
₪ 1,000
עבור יעוץ ללקוח, איסוף מסמכים, יעוץ לעורכי דין ועריכת ניירת להגשת תביעה
₪ 1,500

שירותים מיוחדים, חוות דעת והרצאות:

טיפולים מיוחדים, לפי עלות לשעה : השתתפות, ייצוג ולווי בפגישה מקצועית עם רו"ח, עו"ד, שמאי, מוסך, יועץ משכנתאות, בנק, מנהל/ יועץ תיקי השקעות, מעביד / חשב שכר, רופא, וועדה רפואית, ייצוג וטיפול מול מעבידים או גופים מוסדיים בפוליסות שלא הופקו על ידינו.
₪300 במשרד
₪500 מחוץ למשרד
הרצאות והדרכות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפרישה
₪ 1,200 למפגש
שירותים מקצועיים ע"י בעלי רישיון פנסיוני / אלמנטארי, ונותני שירותים פיננסיים נלווים

בדיקות וניתוח תיקים : תכנון פנסיוני, תכנון פיננסי - כללי

אלמנטרי דמי טיפול (כולל מע"מ)
בדיקה וניתוח פוליסה בודדת קיימת–פוליסה בטיפולינו בעת הבדיקה
ללא עלות
שאינה בטיפולינו בעת הבדיקה
₪ 300
בדיקה וניתוח תיק פנסיוני קיים – תכנון פנסיוני ופיננסי מקיף הכולל דו"ח בכתב כולל המלצות אופרטיביות ללקוח ללא פוליסות ביטוח חיים / פנסיה / בריאות במשרדנו
₪ 2,500
תכנון פיננסי מקיף (כל פוליסות הביטוח, הפנסיה והחיסכון הקיימים) וניתוח פוליסה טיפולנו–לרבות עריכה דו"ח המלצות מפורט והנפקת תיק מסודר לפי נושאים (בין 2 ל-3 פגישות).
₪ 4,000
בדיקה וניתוח תיק פרט קיים – כולל דו"ח בכתב של פוליסות פרט בלבד כולל המלצות אופרטיביות.
₪ 600

טיפול בהלוואות, פדיונות ואיתור כספים

טיפול במסמכי עזיבת עבודה, לרבות טיפול בשמירה על כיסויים / ביטוחים וזכויות סוציאליות ("ריסק זמני") וטפסי 160 ו-161א' ללא / טיפול או ייצוג גמול רשות המיסים
₪ 400
טיפול במסמכי עזיבת עבודה, לרבות טיפול בשמירה על כיסויים ביטוחיים זכויות סוציאליות ("ריסק זמני") וטפסי 160 ו-161א'.
₪ 500
הלוואה מפוליסה/קרן השתלמות
₪ 250
פדיון מלא/חלקי בפוליסה לפני תום תקופה / פדיון פוליסה מסולקת או שאינה בטיפולינו
₪ 350
איתור וניתוח תוכניות הפנסיה
₪ 500

תכנון והכוונה לפרישה

תכנון פרישה, ליווי תהליך הפרישה מול מקום העבודה והגופים / המוסדיים ללקוח קיים שהפוליסות הפנסיוניות שלו מטופלות במשרדנו
₪ 3,000
תכנון פרישה, ליווי תהליך הפרישה מול מקום העבודה והגופים / המוסדיים ללקוח קיים שהפוליסות הפנסיוניות שלו לא מטופלות במשרדנו
₪ 5,000

כל התעריפים שלעיל, כוללים מע"מ.
ההוצאה עבור שכר טרחתנו מוכר בפני רשויות המס.